İLERİ EXCEL

Kursun Amacı

Katılımcılara Excel’in az bilinen gelişmiş özelliklerini kullanabilme becerisi kazandırmak ve bir uygulamada ihtiyaç duyulabilecek, standart Excel ara yüzünün ve fonksiyonlarının sağlayamadığı fonksiyonelliklerin bir kısmını Makro ve Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak aşabilme kabiliyetini kazandırmaktır.

Kursun İçeriği

  • İleri Seviye Formül Kullanımı
  • Senaryoların Kullanımı
  • Pivot Tablolar
  • Form Araç Çubuğu
  • Excel ve Veritabanları
  • Excel Eklentilerinin Kullanımı (Çözücü)
  • Makrolar
  • Visual Basic for Applications (VBA) ve Excel.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

Programlama mantığının gelişmesine yardımcı olur ve katılımcı eğer Access ve VBA kurslarına katılmak isterse ön bilgi edinmiş olur.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerin bilgi işlem bölümlerinde programcı olmaya aday.

Süre

Toplam kurs süresi 56 saattir.

6 hafta sürer.

Yoruma kapalı.